پیگیری سفارشات پستی

پیگیری وضعیت مرسولات پستی

۱) شماره مرسوله ۲۴ رقمی خود را از لیست های ارسالی زیر پیدا کنید:
لیست ارسالی های پستی
۲) شماره مرسوله مورد نظر را در سامانه رهگیری مرسولات پستی وارد کرده و وضعیت بسته خود را مشاهده کنید: